Wsparcie biznesu

Branża: produkcja

Kompetencja: zarządzanie strategiczne

Główne cele: celem jaki chciał osiągnąć Klient była umiejętność opracowywania strategii rozwojowej firmy przez zarząd. Umiejętność diagnozowania słabych i mocnych stron organizacji, umiejętność umieszczenia firmy w obszarze konkurencji. Formułowanie i realizacja strategii organizacji poprzez analizę współzależności zewnętrznej i wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Podjęte działania: rozpoczęliśmy projekt od spotkań z Klientem w celu określenia dotychczasowych działań w obszarze formułowania strategii organizacji. Zidentyfikowaliśmy luki jakie były w procesie opracowywania strategii firmy. Po analizie wniosków z wywiadów przygotowaliśmy warsztat zawierający naukę i przećwiczenie opracowywania strategii firmy. W trakcie warsztatu zarząd organizacji we współpracy z trenerem miał za zadanie analizę przedsiębiorstwa. Wynikiem tej analizy było wypracowanie założeń do strategii organizacji. Opracowana została treść misji firmy. W trakcie warsztatu uczestnicy pracowali nad identyfikacją obszarów strategicznych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Strategia została opracowana na okres dwóch lat. Kolejnym obszarem jaki wypracowaliśmy było uzasadnienie biznesowe takiej, a nie innej koncepcji strategii.

Uzyskane efekty: ynikiem warsztatu było wdrożenie w przedsiębiorstwie strategii rozwojowej na najbliższe dwa lata. Obecnie Klient realizuje zapisy strategii. Firma posiada na swojej stronie internetowej misję firmy, co wyraźnie przełożyło się na pozytywną opinię kontrahentów. W organizacji znacznie poprawiła się komunikacji i świadomość biznesowa najwyższych Dyrektorów. Obecnie Dyrektorzy jasno komunikują zapisy strategii w podziale na poszczególne obszary. Organizacja ma cel do którego dąży, a co przekłada się na rozwój firmy. Z informacji uzyskanych od Klienta, szkolenie było kamieniem milowych w rozwoju przedsiębiorstwa.

Wróć

W górę