Szkolenia

Branża: produkcja

Kompetencja: komunikacja

Główne cele: Klient oczekiwał większego zaangażowania pracowników w pracę zespołową oraz podniesienia poziomu komunikacji. Pracownicy mieli dokonać zmiany zachowań w relacjach interpersonalnych. Celem głównym była identyfikacja z firmą oraz działania na rzecz realizacji celów.

Podjęte działania: Podjęliśmy działania badające kondycję współpracy wewnątrz firmy. Efektem było opracowanie modułów szkoleniowych, których zadaniem było podniesienie kompetencji pracowników w obszarze komunikacji. W trakcie modułów pracownicy mieli okazję wypracować definicję swojej roli w organizacji, tego za co odpowiadają oraz za co są rozliczani. Każdy moduł zawierał elementy identyfikacji pracownika z firmą. Trenerzy prowadzący spotykali się z pracownikami co dwa tygodnie.

Uzyskane efekty: uzyskane efekty projektu szkoleniowego, pozwoliły na podniesienie zaangażowania pracowników w realizację strategii firmy. Pracownicy po każdym szkoleniu wskazywali na uświadomienie sobie jak ważni są dla firmy. Jednocześnie wzrosła kultura komunikacji oraz współpraca wewnątrz firmy. Zespoły miedzy sobą zaczęły współpracować o obszarach realizacji zadań. Każdy zespół stara się ułatwiać pracę pozostałym oraz dzieli się swoimi doświadczeniami.

Pracownicy transferują wiedzę wewnątrz firmy, w celu podniesienia jakości pracy i efektów końcowych jakim jest produkt.

Wróć

W górę