Szkolenia

Branża: FMCG

Kompetencje: ocena pracownicza 360 stopni

Główne cele: opracowanie zasad i dokumentów niezbędnych do realizacji oceny 360 stopni.

Podjęte działania:
• stworzenie opisów stanowisk dla całej struktury,
• stworzenie księgi kompetencji twardych i miękkich,
• stworzenie profili kompetencyjnych,
• stworzenie arkuszu oceny pracowniczej w Excel,
• dwudniowe szkolenie dotyczące sposobu prowadzenia rozmów oceniających,
• przeprowadzenie rozmów oceniających według wcześniej zaplanowanego algorytmu,
• stworzenie indywidualnego arkuszu rozwoju.
Projekt realizowany był od stycznia do kwietnia 2015. Realizowanym działaniom towarzyszyła wewnętrzna kampania informacyjna, której celem było pogłębienie świadomości pracowników w zakresie celów oraz zasad prowadzenia oceny 360 stopni.

Uzyskane efekty: w wyniku podjętych działań opracowany został całościowy system realizacji oceny 360, która jest elementem system motywacyjnego w organizacji Klienta.

Wróć

W górę