Szkolenia

Branża: farmaceutyczna

Kompetencje: HR

Główne cele: badanie potrzeb szkoleniowych wykazało niski poziom motywacji pracowników do działania, a co za tym idzie niską efektywność pracy zespołów. Luki kompetencyjne dotyczyły doboru przygotowania i realizacji odpowiedniego systemu motywacyjnego – odpowiedniego tzn. dopasowanego do indywidualnych potrzeb poszczególnych pracowników. Każdego człowieka do działania motywują inne czynniki. Jedni cenią wartości rodzinne, drudzy dobrą atmosferę i zabawę, a jeszcze inni poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Dlatego dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb każdego z członków zespołu w sposób bezpośredni wpływa na efektywność pracy zespołu jako całości.

Podjęte działania:
• wywiady pogłębione z wybranymi członkami zespołów pracowniczych,
• testy sprawdzające,
• szkolenie z zakresu skutecznego projektowania systemów motywacyjnych w organizacji.

Pracownicy działu HR uzupełnili swoją wiedzę z zakresu kluczowych teorii motywacji, sposobów identyfikacji potrzeb pracowników w celu sporządzenia trafnych programów motywacyjnych, zasad budowania działań motywacyjnych w oparciu o dobre praktyki z rynku.

Uzyskane efekty: w wyniku realizacji działań szkoleniowych został wypracowany nowy system motywacyjny, oparty na indywidualnych potrzebach poszczególnych pracowników tej organizacji.

Wróć

W górę