Projekty

Branża: projekt otwarty

Kompetencja: zarządzanie, komunikacja

Główne cele: Celem projektu było podniesienie świadomości 167 pracodawców oraz pracowników pracodawców z obszaru Mazowsza, których przedsiębiorstwa wymagają modernizacji, w zakresie metod realizacji projektów wspomagających procesy zmiany gospodarczej w przedsiębiorstwach w dobie globalnego kryzysu. W szczególności projekt skierowany był do kadry menedżerskiej średniego i niższego szczebla pełniącej kluczowe role w organizacji.

Podjęte działania: W toku realizacji projektu zaplanowano realizację 50 dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania zespołem wdrażającym zmiany- organizacja pracy własnej i innych z elementami efektywnego prowadzenia spotkań, Efektywnych negocjacji i mediacji, Podejmowania decyzji i rozwiązania problemów biznesowych, Zarządzania zmianą i konfliktem w przedsiębiorstwie dla osób dorosłych będących jednocześnie właścicielami lub pracownikami mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, mających siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa mazowieckiego oraz przechodzących aktualnie procesy modernizacyjne/adaptacyjne w związku z kryzysem gospodarczym.

Uzyskane efekty: Szkolenia te wykształciły w uczestnikach umiejętności zarządcze oraz wzmocniły posiadane predyspozycje indywidualne (tzw. miękkie umiejętności), przy jednoczesnym wprowadzeniu do zagadnienia zmiany gospodarczej. Każde szkolenie zakończyło się zadaniem wdrożeniowym, które uczestnicy przetestują w normalnych sytuacjach związanych z pracą.

Wróć

W górę