Fundusze UE

Branża: mechaniczna

Pozyskanie dofinansowania na duży projekt inwestycyjny

Główne cele: Klient zwrócił się do nas z pomysłem zastosowania innowacyjnego rozwiązania produkcyjnego w swojej spółce, które pomogłoby mu w przyszłości zoptymalizować ten proces przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji.

Podjęte działania: Zespół MCS ds. pozyskiwania środków z UE po rozmowach i ustaleniach z Klientem oraz poznaniem szczegółów dotyczących projektu zaproponował źródła i możliwości pozyskania przez Klienta dofinansowania realizacji jego pomysłu. Osoby dedykowane do realizacji tego zadania przygotowały wniosek aplikacyjny, biznesplan, studium wykonalności oraz w imieniu Klienta złożyły wniosek na konkurs.

Uzyskane efekty: Przygotowany przez MCS projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i środowiskową w związku z czym Klientowi udało się pozyskać niemal 2 mln dofinansowania na unowocześnienie parku maszynowego oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji.

Wróć

W górę