Fundusze UE

Branża: handel/dystrybucja

Kompetencje: zarządzanie

Główne cele: gKlient zwrócił się do nas z prośbą poszukania sposobu dofinansowania działalności spółki polegającej na podniesieniu umiejętności pracowników. Głównym jego celem było znalezienie takiego źródła finansowania, które umożliwiłoby realizację wszystkich zaplanowanych przez niego działań dla pracowników wykonujących pracę na terenie całego kraju na różnych szczeblach i w różnych obszarach zawodowych.

Podjęte działania: Zespół do spraw pozyskiwania dotacji po zapoznaniu się ze specyfiką pracy Klienta oraz bardzo dużym zasięgiem planowanych działań podjął decyzję, iż najlepszym rozwiązaniem będzie napisanie wniosku o dofinansowanie do PARP w ramach konkursów dotyczących działania 2.1. dotyczącego szkoleń i doradztwa.

Wspólnie z klientem opracowany został kompleksowy program szkoleń i doradztwa dla ponad 8000 pracowników wykonujących pracę na terenie niemal wszystkich województw rozwijający wszystkie wymagane przez Klienta umiejętności i kompetencje.

Uzyskane efekty: Napisany przez zespół MCS wniosek otrzymał dofinansowanie, którego wysokość była jedną z najwyższych w ramach konkursu, na który został złożony. Projekt został z sukcesem zrealizowany. Klient osiągnął wszystkie postawione sobie cele, co nie byłoby możliwe – w tej skali i zakresie bez wsparcia z funduszy europejskich.

Wróć

W górę