Fundusze UE

Branża: handel/dystrybucja

Kompetencje: zarządzanie

Główne cele: głównym zadaniem zespołu MCS była realizacji kompleksowej usługi wsparcia zarządzania, rozliczania i sprawozdawczości dofinansowanego z EU projektu szkoleniowego opiewającego na sumę niemal 6 mln zł. Projekt ten realizowany był na potrzeby kilku dużych, powiązanych spółek mających swoje siedziby w różnych miejscach Polski.

Podjęte działania: do naszych obowiązków należała kontrola nad budżetem, personelem i zadaniami wyznaczonymi w projekcie. Ze względu na wielkość projektu newralgicznym punktem było zapewnienie utrzymania efektywnej komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt w MCS, u Klienta i wszystkich podwykonawców. Szybka i skuteczna komunikacja była niezbędna do prawidłowej realizacji projektu w szczególności pod względem finansowym i logistycznym.

Uzyskane efekty: projekt zakończył się sukcesem. Przede wszystkim cieszyła nas satysfakcja naszego Klienta. Niemniej ważna była jednak realizacja twardych kryteriów założonych na początku przedsięwzięcia – projekt został zrealizowany z dbałością o wskaźniki finansowe i merytoryczne. Dzięki temu został on wysoko oceniony podczas kontroli bieżącej i końcowej projektu ze strony Instytucji Pośredniczącej oraz na audycie realizowanym przez firmę zewnętrzną.

Wróć

W górę