Extended DISC

Aby jeszcze lepiej realizować działania rozwojowe na rzecz naszych klientów w naszej pracy wykorzystujemy różne narzędzia, a jednym z nich są analizy Extended DISC, które oparte są na koncepcji ludzkiego zachowania.


Nie są to jednakże narzędzia czysto psychologiczne, są to także narzędzia z obszaru zarządzania mające na celu zwiększenie efektywności organizacji. Dzisiaj, Analizy Extended DISC są częścią codziennego systemu zarządzania w tysiącach organizacji na całym świecie. Dają osobie podejmującej decyzje bardzo ważne informacje na temat ludzi związanych z organizacją – informacja ta w przeciwnym wypadku byłaby o wiele bardziej kosztowna i czasochłonna.


System Extended DISC został zaprojektowany, aby dostarczyć użytkownikom praktycznego planu działania, który pozwoli na poprawę działań indywidualnej osoby, zespołów, organizacji. Jednakże, Extended DISC jest narzędziem dużo szerszym niż jedynie zbiorem narzędzi oceny. Mimo, iż oceny okazały się być bardzo korzystne w wielu obszarach zarządzania, sama ocena ma ograniczony wpływ na działania. Jedynie gdy informacja pozyskana z oceny jest wprowadzona w praktykę - tworzy wartość.

Dowiedz się więcej
Extended DISC.pdf (356.8 KiB)

Wróć

W górę