Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym

Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym, nie jestem zadaniem łatwym. Wielu z handlowców to tzw. łowcy, osoby o silnej osobowości, zdeterminowane i nastawione na szybki wynik. Ich główną maksyma to „nieważne jakimi sposobami, ważne aby osiągać coraz wyższe wyniki”. Niestety, jeśli zdarzy się tak, że sukces nie przychodzi pojawia się u nich kryzys motywacji i do działań wkrada się rutyna. Po drugiej stronie mamy tzw. „ogrodników”, czyli tych którzy potrafią dbać o długotrwałe relacje, dla nich wynik jest tylko jednym z celów. Zatem kontrola, egzekwowanie i ocena pracy handlowców, to często konieczność godzenia różnych, niekiedy sprzecznych interesów organizacji i podległego zespołu sprzedażowego. Dlatego tak istotne jest przygotowanie menedżera do prawidłowego stawiania wymagań podwładnym i skutecznego rozliczania ich z wyników pracy. Efektywny menadżer to taki, który z jednej strony potrafi zadbać o wynik, ale również o ciągłe podtrzymywanie motywacji u swoich pracowników. Znając potencjał swoich podwładnych oraz rynku, za który odpowiada handlowiec racjonalnie dzieli zadania między poszczególnych handlowców, tak aby wykonanie ich własnych planów było realne.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę