Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele różni się od tradycyjnego zarządzania zadaniowego tym, że z jednej strony precyzyjnie określa stan docelowy, równocześnie nie dookreślając sposobu dojścia do niego. Model ten sprawdza się praktycznie w każdej organizacji, niezależnie od jej profilu i kondycji, w jakiej aktualnie się znajduje. ZPC zakłada bardzo dużą partycypację władzy na pracowników niższego rzędu i wprowadzenie ich w system zarządzania oraz na bieżącej kontroli i ocenie sytuacji. Pracownicy oceniani są poprzez porównanie efektów ich działań z wcześniej założonymi celami.
W trakcie szkolenia zostaną wypracowane możliwości w obszarze wyznaczania celów oraz rozwiązania systemowe wspierające ich realizacje. Uczestnicy zostaną przygotowani do określania obszarów odpowiedzialności, zdefiniowania celów, określenia wskaźników działania. Szkolenie umożliwia praktyczne przejście przez główne etapy przygotowania i wdrażania systemu jak również wyznaczania i kaskadowania określonych celów. Obejmuje metody wyznaczania celów indywidualnych i zespołowych w oparciu o model SMART. Pozwala na zrozumienie powiązania realizacji celów organizacyjnych w powiązaniu ze strategia firmy.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę