Rola i zdania szefa w organizacji

Jedną z charakterystycznych cech dla dzisiejszego biznesu jest zauważalna zgodność poglądów na temat wzrastających wymagań, które stają przed menedżerami. Ogólnie uznaje się znaczenie stałego podnoszenia umiejętności w grupie ludzi tworzących rdzeń firmy, od których zależą jej losy. Wysoki poziom organizacji jest przede wszystkim wynikiem doskonałego zarządzania, które realizują kompetentni menedżerowie. Dlatego wraz ze zmieniającym się biznesem, zmienia się rola menedżera. Wymogi, które stawia się kadrze zarządzającej nie są łatwe do spełnienia, dlatego rozwój kompetencji kierowniczych i osobistych, to podstawa, na której każdy menadżer powinien budować swoją przyszłość w organizacji. Bycie szefem to odrębna rola, wręcz odrębny zawód. Skuteczne zarządzanie podwładnymi zawiera w sobie dwa aspekty: z jednej strony menedżer jest odpowiedzialny za wynik, z drugiej strony cel, z którego jest rozliczany, osiąga z pomocą swojego zespołu. Aby utrzymać się w wyścigu ekonomicznym, niezbędne jest nie tylko systematyczne wprowadzanie innowacji, usług i procesów, lecz również budowanie relacji między ludźmi.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę