Menadżer w roli coacha

Coaching to jedno z najbardziej popularnych słów w kręgach biznesowych w ostatnich kilku latach. To nie tylko jedno z narzędzi rozwoju pracowników, ale także zmiana filozofii myślenia o roli i zadaniach szefa oraz metodach pracy z ludźmi. To także coś więcej niż chwalenie pracowników. Chodzi o uzyskanie rezultatów, które umożliwią liderom skuteczne zarządzanie zespołem i grupą oraz odnoszenie sukcesów. Nabywanie umiejętności coacha oznacza rozszerzenie umiejętności menedżera w relacjach zawodowych. Zostaje jednocześnie zachowana relacja przełożony – podwładny, ale to właśnie nowe podejście – prowadzi do uczenia pracowników samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności oraz świadomego rozwoju kompetencji zawodowych z pomocą szefa. Nikt nie zna tak dobrze stylu działania pracownika, jak jego bezpośredni przełożony. To on na co dzień konfrontuje się z efektami jego pracy. To menedżer zna specyfikę pracy swojego podwładnego, poszczególne zadania, które przed nim stoją, zakres jego obowiązków i odpowiedzialności. Coaching jest długofalową inwestycją w ludzi. Menedżer inwestuje swój czas i energię, przekazując część swoich kwalifikacji pracownikom. Długofalowe wykorzystanie metod coachingowych procentuje wzrostem efektywności całego zespołu.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę