Maksymalizacja potencjału pracowników poprzez budowanie organizacji uczącej się

Od lat każda organizacja wie, a przynajmniej wiedzieć powinna, że jej największym zasobem jest kapitał ludzki. Firmy inwestują ogromne środki w zatrudnianie odpowiednich pracowników, a później w podwyższanie ich kompetencji i chciałyby korzystać z tej wiedzy jak najdłużej oraz jak najpełniej. Jak zatem, najefektywniej wykorzystać kompetencje i wiedzę każdego pracownika? Jak zmaksymalizować pozytywne efekty szkoleń, tak by cała organizacja, a nie tylko pojedynczy pracownik lub dział, mogła korzystać z nowej wiedzy? „Wiedza to władza” - co w takim razie sprawia, że ludzie dzielą się wiedzą, bez obawy o zagrożenie swojej pozycji, potrafią udzielać sobie nawzajem informacji zwrotnych bez obawy o zranienie swoich uczuć bądź wywołanie konfliktu, uczą się na błędach, nie osiadają na laurach i nie boją się zmian?

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę