Czego uczyli nas korsarze, a  czego piraci? Uczyń z wartości siłę a nie śmietnik

Wiele współczesnych organizacji aspiruje do bycia społecznie zaangażowanymi, co znajduje odzwierciedlenie w informacji na temat firmy i jej deklaracjach, czasem także w prowadzonych działaniach prospołecznych czy wolontarystycznych. Niestety często informacje te i deklaracje nie mają przełożenia na praktykę działania firmy w stosunku do jej otoczenia i jej pracowników. Brak im widocznej autentyczności, pasji, otwartości i zaangażowania, w efekcie czego nakład pracy i środków jest marnowany, a organizacja nie uzyskuje zadawalającego efektu wizerunkowego. Jak tworzyć programy społeczne i wolontarystyczne zgodne z wartościami wyznawanymi przez organizację? Jak ustalić te wartości i uczynić z nich oś teorii i praktyki aktywności firmy na rynku? Czy można stworzyć projekty zaangażowania społecznego, w które z pasją włączą się pracownicy, partnerzy biznesowi i lokalne organizacje pozarządowe? Jak komunikować wewnętrznie i zewnętrznie wartości firmy i realizowane przez nią działania prospołeczne by skutecznie budować wizerunek organizacji i pozyskiwać dla niej długoletnich sprzymierzeńców? Szkolenie porządkuje „korzenie” organizacji, pokazuje jednocześnie kierunki tworzenia mocnych wizerunkowych „skrzydeł” jej rozwoju.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę