Zarządzanie projektem rozwojowo-szkoleniowym w organizacji

Od sposobów zarządzania projektami rozwojowo-szkoleniowymi zależy w efekcie efektywność pracy i wykorzystanie potencjału poszczególnych pracowników. Niezbędne jest zatem  wyposażenie kadry menedżerskiej w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej współpracy i kierowania procesami w projektach rozwojowych. Wykorzystanie powiązań polityki szkoleniowej i działań rozwojowych z kulturą organizacji uczącej się to niezbędne działania w każdej organizacji dbającej o swój rozwój. Warsztatowy charakter szkolenia pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności kierowania zespołem projektowym, współpracy w zespole
i zarządzania procesami projektu rozwojowego w konkretnych uwarunkowaniach firmy.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę