Skuteczna ewaluacja efektywności procesów rozwojowych w organizacji

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do monitorowania efektywności działań rozwojowych w organizacji. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia skutecznej ewaluacji efektywności projektów rozwojowych powiązanych z celami biznesowymi organizacji. Uczestnicy pod okiem trenera poznają i przećwiczą konkretne metody i narzędzia prowadzenia analizy potrzeb i oceny efektywności projektów rozwojowych       w oparciu o realia własnej firmy. Warsztatowy charakter szkolenia pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności wykorzystywania narzędzi diagnozy i ewaluacji stosowanych na każdym poziomie dokonywanej oceny projektów rozwojowo- szkoleniowych w codziennej pracy..

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę