Zarządzanie procesami rozwojowymi w organizacji

W czasach wysokiej konkurencji rynkowej dużego znaczenia nabiera konieczność powierzania zadań osobom posiadającym predyspozycje umożliwiające odniesienie sukcesu na zajmowanym stanowisku. Z tego względu, iż współczesne przedsiębiorstwa muszą zmagać się z globalną konkurencyjnością, ciągłymi zmianami technologicznymi i oraz na rynku pracy, rośnie potrzeba kreowania nowego stylu zarządzania w kulturze organizacyjnej, która dynamicznie dopasowuje się do zmieniających się standardów.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę