Budowanie projektów rozwojowych w powiązaniu z celami biznesowymi i strategią organizacji

Wiedza i umiejętności pracowników to niezbędne elementy gwarantujące rozwój, a co za tym idzie efektywne funkcjonowanie organizacji na rynku. Wykorzystanie powiązań polityki szkoleniowej ze strategią rozwoju firmy daje możliwość czerpania z kluczowych zasobów jakim jest potencjał ludzki każdego przedsiębiorstwa. W czasach galopującego postępu i rozwoju technologii niezbędne jest połączenie strategii firmy ze strategią rozwojową zasobów ludzkich. Warto zatem wypracować konkretne projekty rozwojowe      w oparciu o cele biznesowe i realia własnej firmy.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę