To, czego nie widać – komunikacja wewnętrzna. Jak przeciwdziałać zatorom komunikacyjnym w firmie?

Konflikty, niedopowiedzenia, skróty myślowe i inne zakłócenia komunikacyjne są przyczyną wielu poważnych problemów w firmie.

Możemy mieć rozwiniętą infrastrukturę, maszyny, budynki, wykształcenie, ale bez właściwej komunikacji firma nie odniesie sukcesu. W czasie szkolenia nadamy rangę komunikacji. Zaczniemy stosować ją świadomie, odpowiedzialnie i kreatywnie. Okaże się, że to niewidzialne i często ignorowane narzędzie, świadomie stosowane, może zdziałać w firmie cuda. Dzięki niej może być przyjemniej, ale przede wszystkim skuteczniej i bardziej efektywnie.

Wiedza i świadome korzystanie z narzędzi komunikacji może zmienić oblicze każdej organizacji i rozwiązać szereg problemów. Szkolenie pokaże złożoność komunikacji wewnątrz firmy. W czasie spotkania uczestnicy nadadzą odpowiednią rangę komunikacji i zrozumieją jej wpływ na całość funkcjonowania organizacji.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę