Sztuka rozwiązywania konfliktów

Najprostsza definicja określa konflikt, jako występowanie w relacjach ludzkich sprzecznych lub konkurencyjnych interesów. Konflikt może wynikać z pełnionych ról, przekonań, emocji czy niezgodności intencji. Sytuacja konfliktowa postrzegana jest przez strony w kategoriach „wygrany przegrany”. Rozwiązania, jakie się wówczas pojawiają są zazwyczaj bardzo radykalne.

W ostatnich kilkudziesięciu latach pogląd na konflikt w organizacjach uległ istotnej ewolucji. Okazało się, że konflikt ma nie tylko cienie, ale również blaski. W tradycyjnej koncepcji traktowany był, jako szkodliwy i niepotrzebny. Uważano, że odgrywa przede wszystkim rolę destrukcyjną, prowadzi do spadku motywacji i efektywności działań oraz pobudza negatywne emocje, które sprzyjają dezintegracji zespołów pracowniczych. Obecnie podkreśla się pozytywną rolę, jaką może pełnić konflikt oraz to, że jest zjawiskiem naturalnym nawet w dobrze funkcjonujących organizacjach. Wskazuje się na jego funkcjonalny wymiar, czyli pobudzenie aktywności jednostek, wzrost motywacji do realizacji wspólnych celów, otwartość w komunikowaniu się. Konstruktywnie rozwiązany problem oczyszcza, odświeża, daje nową energię do działania. Konflikt nie tylko jest potrzebny, ale przede wszystkim jest nieunikniony. Od tego jak nim pokierujemy zależy bezpośrednio nasza efektywność.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę