Planowanie i efektywne zarządzanie sobą w czasie

Czas płynie niezależnie od nas. Każdy ma go dokładnie tyle samo w ciągu doby – 24 godziny. Jak go wykorzystamy w pełni zależy od nas. To, co różni ludzi między sobą, to sposób zarządzania sobą w danym nam czasie. Bywa, że większość energii i czasu jest bezpowrotnie zmarnowana z powodu braku jasnych celów, planowania, priorytetów. Czas jest najbardziej ograniczonym dobrem, jakie posiadamy: jedynym, którego nie możemy otrzymać więcej. Nie możemy kupić dodatkowego czasu, ale możemy wykorzystać najlepiej jak potrafimy ten, który jest do naszej dyspozycji. To, na co jest w obszarze naszego wpływu, to zarządzanie sobą w czasie. Efekty złej organizacji czasu to często spóźnianie się na spotkania, opóźnienia w oddaniu ważnego raportu na czas, zapominanie. Konsekwencje odczuwamy my sami, gdyż nie osiągamy założonych celów, pogarszają się relacje z innymi. Organizm staje się nadmiernie obciążony w wyniku stresu, spada poczucie własnej wartości. Pojawia się niechęć do wykonywanych obowiązków, kłopoty z koncentracją, uczucie wypalenia, a w końcu przyplątują się także choroby. Czas powiedzieć STOP i przystąpić do świadomego zarządzania sobą w czasie. Osoby zorganizowane osiągają w życiu więcej, a przy okazji są zadowolone, bardziej pewne siebie. Są postrzegane przez otoczenie jako kompetentne i godne zaufania..

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę