Komunikacja interpersonalna jako podstawa dobrych relacji

Na jednym ze szkoleń uczestnik zapytał „Czy oddychania trzeba się uczyć?”. Możecie pomyśleć, ale co to ma wspólnego z komunikacją? Bardzo dużo, gdyż wciąż ogromna liczba ludzi uważa, że nie musi pracować nad tym jak się komunikuje.

Wydaje się, że człowiek jest obecnie na takim etapie rozwoju, że umiejętność skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi jest oczywista. Każdy jednak ma swoje przyzwyczajenia, indywidualny sposób wypowiadania się, tok myślowy, paradygmaty, doświadczenia czy chociażby stan emocjonalny wdanym momencie. To wszystko ma wpływ na nasz sposób i efektywność komunikowania. Często to również główne przyczyny powstawania barier komunikacyjnych.

Efektywna komunikacja to nie tylko gotowość do „mówienia”, ale również gotowość do słuchania, zrozumienia rozmówcy bez założeń i domysłów. To gotowość do dzielenia i przyjmowania informacji zwrotnych.

Nośnikami komunikatów są słowa, ale również gesty, mimika, postawa ciała, dystans, jaki utrzymujemy z naszym rozmówcą. Ralph Emerson amerykański poeta powiedział, „Twoja twarz jest jak otwarta księga. Gdy oczy mówią jedno, a usta drugie, wówczas doświadczony człowiek polega na mowie oczu.” Zapraszamy na warsztat efektywnego komunikowania się.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę