Budowanie systemów ocen kompetencji w organizacji

Punktem wyjścia do pierwszego etapu rozwoju podwładnych jest prawidłowa i konstruktywna ocena. Większość menadżerów nie ma świadomości, iż ich rola to nie tylko diagnozowanie, ale również wsparcie w uzupełnianiu braków w wiedzy i umiejętnościach u podwładnych. Zostawienie pracowników samych sobie i wrzucanie ich na tzw. „głęboką wodę”, może grozić tylko jednym u podwładnych – demotywacją i zatrzymaniem procesu edukacyjnego. Ocena pracownicza służy przede wszystkim zwiększeniu zaangażowania pracowników w podnoszeniu własnych kompetencji oraz stworzeniu takich warunków zatrudnienia, które sprzyjają utrzymaniu najlepszych pracowników w firmie.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę