Zrealizowane

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i możliwość korzystania z funduszy unijnych otworzyły ogromną szansę rozwoju dla całej Polski.

Chcieliśmy mieć pewność, że nasza firma i nasi Klienci nie przegapią okazji na wzmocnienie swoich działalności i kompetencji pracowników.

Dlatego od razu przystąpiliśmy do pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach funduszy przedakcesyjnych a później z sukcesem aplikowaliśmy i realizowaliśmy projekty w ramach perspektywy 2004-2006 i 2007-2013.

W tym czasie zrealizowaliśmy gro projektów, dzięki którym posiedliśmy bezcenny know-how, którym z powodzeniem mogliśmy i możemy dalej dzielić się z naszymi Klientami oraz z sukcesem prowadzić projekty, które nam powierzyli.

 

Nasz dorobek w liczbach:

50 zamkniętych projektów szkoleniowych zrealizowanych zgodnie z życzeniem i potrzebami Klienta

65 trenerów współpracujących z MCS

126 zrealizowanych projektów szkoleniowych

300 napisanych wniosków o dotację

4 553 przeprowadzonych szkoleń

9 555 przepracowanych dni szkoleniowych przez naszych trenerów

20 000 przeszkolonych osób

10 000 000 złotych to wartość jednego z największych projektów szkoleniowych realizowanych w perspektywie 2007-2013, na który pozyskaliśmy dofinansowanie

12 000 000 złotych to wartość jednego z największych projektów, którym zarządzaliśmy

97 000 000 złotych pozyskanej dotacji łącznie dla naszych Klientów

145 000 000 złotych to  wartość wszystkich projektów szkoleniowych, które zrealizowaliśmy

 

Wszystkie powyższe projekty zakończyły się sukcesem, a kolejne wciąż są realizowane!

 

Więcej na temat zrealizowanych przez nas projektów oraz pozostałych naszych realizacji znajdziecie w PORTFOLIO

Wróć

W górę