Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

 

MCS sp. z o.o. sp.k w okresie 01.03.2017-30.06.2018 realizuje projekt „Aktywni rodzice na rynku pracy”nr RPDS.08.04.02-02-0002/16. Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest utworzenie 25 nowym miejsc w żłobku i zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3, których rodzice zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego oraz pracują i opiekują się dzieckiem do lat 3 lub pozostają bez zatrudnienia, aby umożliwić ww. osobom powrót na rynek pracy.

Planowany termin rozpoczęcia opieki nad dziećmi to wrzesień 2017 roku.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne, z którymi możecie się Państwo zapoznać.

Wszelkie informacje można uzyskać w biurze projektu w żłobku „Zaczarowany Melonik” przy ul. Ignacego Chrzanowskiego 15 lub pod numerem telefonu: 791-569-396.

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie chęci powrotu na rynek pracy

3. Oświadczenie miejsce zamieszkania

4. Oświadczenie o zobowiązaniu do przekazania informacji o statusie po zakończeniu udziału w projekcie

5. Oświadczenie uczestnika projektu dane osobowe

6. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Wróć

W górę