Efektywne zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy oraz dzielenie się i jej przekazywanie

 „Wiedza kluczem do sukcesu” - to znane powiedzenie jest wciąż aktualne, a co więcej znajduje realne odzwierciedlenie w polityce wewnętrznej przedsiębiorstw. Współczesne firmy chcąc podnieść swoją konkurencyjność na rynku, zmuszone są szukać nowych zasobów aby osiągnąć ten cel. Zasoby materialne, prawne czy technologiczne mają swoje ograniczenia. Warto więc zwracać uwagę na pozostałe wartości tak, aby coraz częściej wykorzystywać wiedzę jako szczególną wartość firmy i jej zasobów.

Wyślij zapytanie

Wróć

W górę